Als onderneming heb je altijd wel een keer dat ene vraagstuk op ICT gebied, dat een keer goed uitgezocht moet worden. Een pakketselectie, het opzetten van een goede roadmap voor de ontwikkeling van een portal, het reorganiseren van de support processen, het kan van alles zijn.

Vaak lukt het niet daarvoor de juiste mensen of de juiste capaciteit uit de operatie los te maken om daar de juiste aandacht aan te geven. Het wordt ‘erbij’ gedaan, wat meestal betekent dat het langer duurt, als er al een resultaat los komt. En dat is logisch, want als het goed is hebben de mensen binnen de organisatie de handen al meer dan vol.

Bovendien helpt het vaak om een ‘frisse blik’ van buiten te halen. Hoe minder mensen weten van jouw organisatie, hoe meer ze geneigd zijn de juiste kritische vragen te stellen. Omdat ze nu eenmaal geen referentiekader hebben om verkeerde aannames te doen. Met andere woorden: hun beeld is niet gekleurd door de bestaande situatie.

Aanpak

In een kennismakingsgesprek komen we met elkaar tot de kern van het probleem of de vraag. Belangrijk daarbij is het resultaat: wat wil je aan het einde van de rit opgeleverd krijgen? Dat kan een plan zijn, een advies, een roadmap, een analyse, enzovoort.

Ook kijken we naar beschikbare middelen. Welke mensen zijn nodig en welke beschikbaarheid wordt van ze gevraagd. Is die ook te realiseren? Wat is er aan documentatie, plannen of voorbereiding al beschikbaar?

De uiteindelijke opdracht maken we ‘SMART’: Specifiek geformuleerd, met Meetbaar resultaat en Acceptabele voorwaarden, natuurlijk ook Realistisch (lees haalbaar) en uiteraard Tijdgebonden. De opdracht vertaalt zich uiteindelijk in een voorstel en als we daar beiden akkoord mee zijn, spreken we af wanneer de opdracht aanvangt.

Like this? Share it now!